Privacy statement
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
Hieronder vindt u de verklaringen van Chickalilly. Vraagt u zich af welke gegevens Chickalilly allemaal van u heeft opgeslagen? Of wilt u geen aan u geadresseerde reclame meer ontvangen? Heeft u toestemming gegeven om uw persoonsgegevens op internet te publiceren, maar heeft u nu spijt? De Wet bescherming persoonsgegevens geeft u een aantal privacyrechten. U heeft bijvoorbeeld het recht om uw gegevens in te zien. Of om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Ook kunt u uw toestemming voor de publicatie van uw gegevens intrekken. Om u te helpen bij het uitoefenen van uw privacyrechten, heeft Chickalilly voor haar klanten de formulieren reeds gemaakt. Hieronder vindt u een overzicht.


 1. Gebruik van persoonsgegevens
  In dit hoofdstuk beschrijven wij per dienst voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke
  grondslagen Chickalilly welke persoonsgegevens gebruikt.

1.1 Website
– Doel

Als je de website van Chickalilly.nl bezoekt (de “Website”), verzamelen wij een aantal gegevens om je goed van dienst te kunnen zijn.

 • Als je een online bestelling wilt doen zonder een account aan te maken, vragen wij je  onderstaande gegevens in te vullen die wij nodig hebben voor het afhandelen van de bestelling en om contact met je te hebben over je bestelling: naam, adres, bezorgadres, betaalgegevens, emailadres en telefoonnummer.
 • Je kunt op de website een account aanmaken, zodat je bij je volgende bezoek alleen hoeft in te loggen en niet opnieuw je gegevens hoeft op te geven. Om een account aan te maken moet je een e-mailadres en een wachtwoord opgeven.
 • Op de website kun je je aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief van Chickalilly, en als je bij het aanmaken van alleen een account toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven, tenzij je je hebt afgemeld. Je kunt je altijd afmelden voor communicatie van Chickalilly via de link onderaan elk ontvangen bericht. Je kunt je niet afmelden voor berichten die nodig zijn voor de afhandeling van bestellingen en andere noodzakelijke berichten. Om onze diensten te optimaliseren, wordt de effectiviteit van onze communicatie gemeten en
  geanalyseerd.
 • Om de website te laten werken hebben wij bepaalde informatie nodig. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt je computer te herkennen), het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het besturingssysteem dat je gebruikt, de pagina’s die je op onze website bezoekt. Ook maken wij
  gebruik van cookies. Meer informatie hierover lees je in onze cookie statement.
 • Wij zijn voortdurend bezig om onze diensten en producten te optimaliseren en vernieuwen. De persoonsgegevens die wij via onze website verkrijgen, gebruiken wij daarom voor analysedoeleinden en om de Website en onze producten en diensten te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

 

Grondslag

De belangrijkste wettelijke grondslag voor de verwerking van je gegevens door Chickalilly via de website is dat deze nodig is om te voldoen aan een tussen jou en Chickalilly gesloten overeenkomst, zoals het afhandelen van jouw bestelling. Soms is de verwerking nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting een financiële administratie bij te houden. Het toesturen van nieuwsbrieven is gebaseerd op de grondslag van jouw toestemming. Verder heeft Chickalilly een gerechtvaardigd bedrijfsbelang om diensten te optimaliseren en te vernieuwen.

2. Sociale Media

– Doel

 •  Je kunt Chickalilly vinden op verschillende sociale media, zoals Twitter, Instagram en Facebook.
 • Als je ons volgt via sociale media, krijgen we mogelijk toegang tot een deel van je profielgegevens. We kunnen deze gegevens gebruiken om contact met je op te nemen.
 • Als je informatie over Chickalilly deelt via sociale media kunnen je gegevens zichtbaar worden via die sociale media. Chickalilly volgt ook zelf sociale mediakanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over jou of op berichten over Chickalilly reageren.
 • Chickalilly maakt gebruik van de (marketing)diensten van sociale media, zoals Facebook. Wij kunnen gegevens verstrekken zodat deze partijen weten wie ze wel of niet moeten benaderen voor marketingacties van Chickalilly. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een techniek om gegevens te delen zonder de gegevens openbaar te maken (hashing).
 • Gegevens die wij via sociale media verkrijgen, kunnen wij ook gebruiken om onze diensten en producten te verbeteren en te analyseren en om communicatie met jou en aanbiedingen voor je te personaliseren.

Grondslag

De belangrijkste wettelijke grondslag voor de verwerking van je gegevens door Chickalilly in verband met sociale media is dat deze nodig is om te voldoen aan de tussen jou en Chickalilly gesloten overeenkomst. Het gebruik van je gegevens voor direct marketing via sociale media is gebaseerd op de grondslag van jouw toestemming. Bij de overige verwerkingsdoeleinden heeft Chickalilly een gerechtvaardigd belang om haar diensten en producten te optimaliseren.

3. Deelnemen aan acties

– Doel

Als je deelneemt aan een actie of event, word je gevraagd contactgegevens en mogelijk aanvullende gegevens op te geven. Deze informatie wordt gebruikt om de betreffende actie uit te voeren en om je communicatie over de diensten en producten van Chickalilly te zenden.

Grondslag

De belangrijkste wettelijke grondslag voor de verwerking van je gegevens door Chickalilly in verband met deelname aan acties is dat deze nodig is om te voldoen aan de tussen jou en Chickalilly gesloten overeenkomst, te weten de uitvoering van de actie. Het toesturen van commerciële communicatie geschiedt op basis van jouw toestemming.

3.1. Gebruik persoonsgegevens door derden

Je persoonsgegevens worden alleen in de volgende gevallen met derde partijen gedeeld:

 • Met je uitdrukkelijke toestemming;
 • Indien dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld voor het afleveren van een bestelling of het afhandelen van betalingen;
 • Met partijen die voor Chickalilly als verwerker optreden in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • Als Chickalilly op juridische gronden verplicht is om je gegevens te verstrekken;
 • In verband met de (mogelijke) verkoop van (onderdelen van) Chickalilly aan een andere partij.

3.2. Rechten

Je hebt recht op inzage in je opgeslagen gegevens en je hebt het recht om te verzoeken deze gegevens te corrigeren, te beperken, blokkeren of wissen. Je toestemming voor gebruik van je persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden kun je te allen tijde intrekken. Verzoeken in verband met jouw bovenstaande rechten kun je sturen aan info@chickalilly.nl

3.3. Overdracht onderneming
Chickalilly kan haar onderneming/ haar diensten overdragen aan een derde partij. In dat geval zullen ook je persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betreffende partij. We zullen je hierover tijdig vooraf informeren. Indien je onze diensten daarna niet wilt blijven gebruiken, kun je ons verzoeken je gegevens te verwijderen.

3.4. Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Gegevens die nodig zijn voor jouw bestelling worden bewaard tot 2 jaar
na de besteldatum tenzij je een account hebt aangemaakt in welk geval je bestelhistorie 5 jaar zichtbaar blijft in je account. Financiële gegevens worden tot 7 jaar na besteldatum bewaard om te voldoen aan onze boekhoudplicht en de belastingwetgeving. Contactgegevens voor direct marketing worden bewaard zolang je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrieven tot een jaar daarna. Tenslotte kunnen wij jouw gegevens bewaren  oor zolang dat nodig is voor statistische en analyse doeleinden en indien dat nodig is voor de behandeling van geschillen.

3.5. Doorgifte naar landen buitten de EU
Je gegevens worden door Chickalilly in de EU opgeslagen. Bij de verwerking van cookies conform ons cookie statement wordt gebruik gemaakt van partijen, zoals Adobe, Google en Doubleclick, die zijn
gevestigd in de VS. De VS bieden niet eenzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens als geldt binnen de EU. Ook de social media als Instagram waaraan jouw gegevens voor direct marketing
doeleinden kunnen worden verstrekt, verwerken gegevens in de VS. De genoemde partijen zijn echter gecertificeerd onder het EU-VS PrivacyShield waardoor de bescherming van jouw persoonsgegevens
niettemin op vergelijkbare wijze wordt gewaarborgd. Indien derde partijen die ten behoeve van ons gegevens verwerken, je gegevens doorgeven naar landen buiten de EU kan het niveau van het recht op
bescherming van persoonsgegevens lager zijn dan in de EU. Door het gebruik van de diensten van Chickalilly geef je toestemming voor de doorgifte van je persoonsgegevens buiten de EU.

3.6. Externe hyperlinks op onze Website
Om je zo volledig mogelijk van dienst te kunnen zijn, vind je op onze website ook hyperlinks naar websites van derden. Wij hebben op geen enkele wijze invloed op de inhoud en de vormgeving van de websites van andere aanbieders. Onze privacyverklaring is dan ook niet op deze websites van toepassing.

3.7. Beveiliging
Chickalilly neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen.

3.8. Wijziging van de privacyverklaring
Chickalilly behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Zorg ervoor dat je bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van de op dat moment geldende privacyverklaring. Van belangrijke wijzigingen zullen wij je op de hoogte stellen.

3.9. Contactgegevens betreffende privacyverklaring
Vragen betreffende je gegevensbescherming kun je richten aan info@chickalilly.nl Onze functionaris voor de gegevensbescherming kun je benaderen via info@chickalilly.nl. Indien je het niet eens bent met de verwerking van jouw persoonsgegevens of de afhandeling van de verzoeken door Chickalilly, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.